Koja je razlika između elastične i neelastične potražnje?

Andy Roberts/Caiaimage/Getty Images

Koncepti elastične i neelastične potražnje koriste se u ekonomiji za opisivanje procesa promjena, a razlike između pojmova definirane su količinom promjene koja se događa unutar danog sustava. Područja ekonomskog proučavanja koja se odnose na ponudu i potražnju koriste ove koncepte.Elastična potražnja znači da se količina ili količina određenog proizvoda u velikoj mjeri mijenja kada se cijena proizvoda mijenja, posebno kada je postotak promjene količine proizvoda za kojim se traži veći od promjene cijene. Neelastična potražnja znači da se količina ili količina određenog proizvoda mijenja u maloj mjeri kada se promijeni cijena proizvoda, posebno kada je postotak promjene količine proizvoda za kojim se traži manji od promjene cijene. Elastičnost i neelastičnost odnose se na veličinu promjene unutar sustava.

Elastična i neelastična potražnja mjere se kao postotak promjene potražnje za nečim podijeljen s postotkom promjene cijene. Slično, elastična i neelastična ponuda mjere se kao postotak promjene ponude nečega podijeljen s postotkom promjene cijene. Elastičnosti se bilježe kao negativni brojevi, budući da su krivulje potražnje uvijek negativno nagnute.