Što je 125 grama u šalicama?

JGI/Jamie Grill/Blend Images/Getty Images

Potrebno je znati gustoću dotične tvari da bi se 125 grama moglo pretvoriti u šalice. To je zato što je gram jedinica mase, a čaša jedinica volumena. Gustoću se može koristiti za pretvaranje mase u volumen.Koristeći vodu kao primjer, moguće je pretvoriti iz grama vode u šalice korištenjem njezine gustoće. Budući da voda ima gustoću od 1 gram po mililitru, 125 grama je ekvivalentno 125 grama * 1 mililitar/1 gram = 125 mililitara. Može se pretvoriti iz mililitara u šalice znajući da je 1 šalica ekvivalentna 236,59 mililitara, ili 236,59 kubičnih centimetara. To znači da je 125 mililitara vode ekvivalentno 125 mililitara * 1 šalica/236,59 mililitara, odnosno 0,52834 šalice.

U drugom primjeru, moguće je pretvoriti grame pšeničnog brašna u šalice korištenjem gustoće pšeničnog brašna od 0,593 grama po kubičnom centimetru. Ako ima 125 grama pšeničnog brašna, to je ekvivalentno 125 grama * 1 kubični centimetar/0,593 grama * 1 šalica/236,59 kubičnih centimetara, ili 0,891 šalica.