Što je 0,75 kao razlomak?

Decimala 0,75 jednaka je tri na četiri kao razlomak ili tri četvrtine. Može se pretvoriti tako da se stavi 0,75 na nazivnik od jedan, a zatim oboje pomnoži sa 100. Odatle se razlomak od 75 na 100 može smanjiti na tri na četiri dijeljenjem s njihovim najvećim zajedničkim faktorom od 25.Bilo koja decimala može se pretvoriti u razlomak pisanjem nazivnika jedan. Da biste ga pretvorili u razlomak koji sadrži samo cijele brojeve, razlomak se kao cjelina mora pomnožiti s višekratnikom od 10. Ako postoji jedan broj nakon decimalnog mjesta u brojniku, pomnožite i gornji i donji dio razlomka sa 10. Ako postoje dva broja iza decimalnog mjesta, umjesto toga pomnožite sa 100. Pomnožite izvorni razlomak s višekratnikom od 10 što će rezultirati cijelim brojem.

Razlomci se obično svode na najniže članke kad god je to moguće dijeljenjem s najvećim zajedničkim faktorom. Razlomak je samo u najnižim izrazima ako brojnik i nazivnik nemaju zajedničke faktore. Faktor se odnosi na svaki manji broj koji se može ravnomjerno podijeliti na broj. U slučaju 75 prema 100, oba broja imaju zajednički faktor 25. Dijeljenje oba dijela razlomka s 25 daje konačni odgovor tri na četiri.