Koje su prednosti elektroničke komunikacije?

Yagi Studio / Taxi / Getty Images

Neke od prednosti elektroničke komunikacije uključuju brz prijenos, širu pokrivenost, nisku cijenu, praktičnost, razmjenu povratnih informacija, suradnju i globalno upravljanje. Elektronička komunikacija, također poznata kao računalno posredovana komunikacija, uključuje druge nove alate komunikacije i nove načine komuniciranja. Dodaje moćnu platformu sposobnu značajno promijeniti način na koji se može koristiti mješavina opcija, kao i stvoriti nove kanale interakcije.Elektronička komunikacija omogućuje kombinaciju više medija, kao što su podaci, grafika, video i zvuk, u jednu poruku. To se pretvara u snažniju, prilagođenu komunikaciju ovisno o vrsti publike. Integracija medija poput grafike, na primjer, poboljšava čitljivost poruke. Vjerojatnije je da će slike privući gomilu na javnu objavu nego običan tekst.

Elektronička komunikacija uključuje publiku u interaktivnu, dvosmjernu komunikaciju. Odjeli za odnose s javnošću u mnogim organizacijama aktivno uključuju svoje klijente u komunikacijski proces i na taj način dobivaju trenutne povratne informacije o kvaliteti proizvoda i usluga tvrtki. Elektronička komunikacija stvorila je komunikacijske platforme 'mnogo prema mnogo' koje omogućuju istovremenu komunikaciju među ljudima iz različitih geografskih regija. Na primjer, e-poruka se može poslati više primatelja u isto vrijeme. Osim toga, ljudi koji se nalaze u različitim zemljama ili lokacijama mogu održati video ili Skype konferenciju izravno sa svojih stolova. Internet komunikacija unutar organizacije poboljšava timski rad. Na primjer, pojedinci mogu raditi na istom projektu istovremeno.