Kako skinuti naušnicu s loptom?

Antagain/E+/Getty Images

Da biste uklonili naušnicu s kuglicom, nazvanu Captive Bead Ring, zamotajte par kliješta s iglama u električnu traku, stavite kraj kliješta u sredinu prstena i polako je otvorite. Uhvatite loptu i pažljivo rotirajte prsten dok razmak ne bude u pravom položaju da se odmaknete od vaše kože. Ovaj proces traje samo nekoliko minuta i zahtijeva kliješta i traku.  1. Pripremite kliješta

    Omotajte svoje kliješta u električnu ili zaštitnu traku kako biste spriječili da kliješta izgrebu metal na vašem Captive Ball Ringu. Ogrebotine na metalu vašeg tjelesnog nakita mogu potaknuti širenje bakterija.

  2. Uklonite loptu

    Otvorite prsten tako što ćete kraj omotanih kliješta staviti u središte prstena. Stavite slobodnu ruku ispod obruča da uhvatite loptu. Pazite da ne iskrivite oblik prstena.

  3. Okrenite prsten

    Izvadite naušnicu polagano i pažljivo rotirajući prsten sve dok se razmak u prstenu ne postavi tako da se odvoji od kože. Ako razmak nije dovoljno velik da se odvoji od kože, okrenite ga natrag i otvorite ga više kliještima.