Kako pronaći kvadratni korijen od Pi?

Anna Gorin/Moment Open/Getty Images

Pi je iracionalan broj jer ga nijedan prosti razlomak ne može predstaviti. Kvadratni korijen od pi je također iracionalan broj. Kvadratni korijen od pi se nikada ne može napisati do posljednje znamenke, ali se može zaokružiti ili skratiti.  1. Koristite grafički kalkulator da biste pronašli vrijednost pi

    Pomoću funkcije Pi grafičkog kalkulatora dovedite brojčanu vrijednost za pi. Čineći to, umjesto pukog korištenja zaokruženog 3.14, dobit ćete odgovor koji je točniji. 3.1415926535897932384626433832795...

  2. Uzmi kvadratni korijen

    Koristeći kalkulator još jednom, uzmite kvadratni korijen od pi. 1,77245385091...

  3. Okupite se

    Zaokružite odgovor na željeni broj decimalnih mjesta. Općenito, standard je zaokruživanje na dva mjesta. 1.77